Kirkegård Hospitalet i Risskov

Dette fotoalbum er et par ord værd. Stedet føles, ligesom Rolsø ødekirke på Mols, egentligt meget som en kirkegård. Som et sted, hvor de døde hviler efter deres liv uden forstyrrelser fra det omgivende samfund. Stedet fungerede som Kirkegård frem til 1962, men er idag ikke virksomt. Baggrunden for dette var, at Vejlby Kirke ikke havde plads og dengang var medicinering ikke så effektiv, så mange patienter, der kom på hospital, forblev der resten af livet.

I forbindelse med bygningen af det nye Hospital i Skejby, fraflyttes dette hospital ca 2017-18. Det er meningen, at bygningerne skl rives ned for at give plads for boligbyggeri. Der har været debat om, hvorvidt kirkegården også skal graves op og inddrages.

Min personlige holdning er et nej. Jeg synes tanken om at disse mennesker, der havde et svært liv, har et sidste hvilested, er smuk og bør respekteres. Stedet kunne passende bevares som et minde om den nye tilgang til sindsygdom, der kom med Harald Selmer i 1800-tallet.

Andre kan have en anden mening, men jeg tror, hvis man har siddet på en bænk derinde og nydt freden og følelsen af at være “udenfor samfundet” et øjeblik, vil man kunne se det bevaringsværdige ved stedet.