Referencer skakfoto

Peter Grønborg, Skakklubben af 1968, september 2012

“Anbefaling: Gert Medom Photo.

Som formand for landets største skakklub, er jeg bevidst om betydningen af at have en hjemmeside for foreningen, der bevidner at klubben er levende og i fuld vigør. At vi har et positivt tilbud til skakspillere i vores lokalområde.

Et af de remedier, vi forsøger at anvende i denne sammenhæng er billeder. Billeder, der kan vise, at vi tager skakken seriøst, at vi hygger os sammen, at vi kan forenes om vores fælles passion på tværs af alder og styrke.

Gert Medom Madsen kan med sine billeder levere dette nærvær og videreformidle den stemning, vi søger at dyrke, koncentrationen i spillet, morskaben og alvoren.

Skakklubben af 1968 har ved mange lejligheder brugt Gert Medom Madsen som fotograf til at indfange de begivenheder, vi gerne vil have viderebragt til internettets alvidende dømmekraft, hvor vores potentielle nye medlemmer kan søge information om os og allerede her i cyberspace danne sig sine første indtryk af os som skakklub.

Og altid har vi med stor tilfredshed konstateret at billedmaterialet ikke blot er teknisk flot udført, men også personligt engageret og indlevende dækker begivenheden med nærbilleder, dybde og perspektiv.

Således anbefalet er Gert Medom Photo.

Med venlig hilsen.

Peter Grønborg, formand, Sk1968.”

Leif Nørholm, Webmaster Chesshouse, september 2012

“Gert Medom har i adskillige tilfælde beriget Chess House’s hjemmeside med fotos af spillere og andre skakrelevante fotos.
Hans billeder indfanger på fremragende vis stemningen, hvad enten den er anspændt i et parti eller afslappet efter kampen.
Han går tæt på, men er aldrig anmasende eller til gene.
Han er god til at få det essentielle frem i et motiv.
Jeg kan absolut anbefale Gert Medom som fotograf.

Leif Nørholm
Webmaster, Chess House”